Obitelj


Jedan od fokusa Minoresa su i socijalno ugrožne obitelji. Bitno je napomenuti da je ogroman porast socijalno ugroženih obitelji i poziva u pomoć. Jednom mjesečno obilazimo obitelji s paketima donirane hrane, odjeće i obuće. Trenutno skrbimo o tridesetak obitelji. Ta se brojka konstantno povećava i sve je veći broj obitelji koje su doslovno na rubu egzistencije. Vizija Minoresa uključuje i rad sa djecom iz socijalno ugroženih obitelji. Od rujna 2015. godine ostvarili smo suradnju sa UWC Mostar, koji organizira svaki tjedan radionice sa djecom naših štićenika.


© minores.info